Til oversiktside krigen

Dette er Gulltransporten

Tirsdag 9. april:
Om morgenen tømte 26 lastebiler Norges Banks hvelv i Oslo for gull. Hele gullbeholdningen på rundt 50 tonn bestod av 818 kasser på 40 kg, 685 kasser på 25 kg og 39 kagger gullmynt på 80 kg. Gullet ble i løpet av kvelden plassert i Norges Banks spesialhvelv i Lillehammer.
Fredag 19. april: 
Kl 04.29 forlater toget litra A med tretten vogner Lillehammer med gullet. Gulltransporten ledes av sekretær i APs stortingsgruppe, Fredrik Haslund. Toget framme ved Otta kl 07.00 hvor det kamufleres på dagtid.
Lørdag 20. april
Gulltoget framme i Åndalsnes kl 04.30. På grunn av bombing flyttes det til Romsdalshorn stasjon natt til søndag 21. april.
Torsdag 25. april:
Krysseren "Galathea" tok ved daggry med seg åtte tonn gull til England. Haslund rekviverte 23 - 28 lastebiler for å kjøre resten av gullet til Molde. Bilene ble utsatt for flere angrep.
Fredag 26. april:
I løpet av formiddagen hadde alle bilene nådd Molde via Kleive. Gullet ble plassert i Confectionsfabrikkens kjeller.
Mandag 29. april:
Krysseren Glasgow forlater et brennende Molde kl. 23.00 med Konge, Kronprins, Regjering og halve gullbeholdningen. Alle 39 kaggene, 317 store og 439 små kasser er med.
Ti tonn gull ble lastet ombord i "Driva". 30 kasser måtte etterlates i Molde. Avtalen var at "Driva" skulle hente dette gullet ved Gjemnes dampbåtkai neste natt.
Tirsdag 30. april:
"Driva" settes på land ved Ramsvika på Visnes i Eide etter å ha blitt beskutt av et tysk fly. Tre fiskeskøyter fra Bud og to fra Hustad, kom like før midnatt og fraktet gullet til Gjemnes. Restgullet ble udramatisk kjørt i en og en lastebil fra Molde til Gjemnes i løpet av dagen.
Onsdag 31. april:
Gullskøytene ankom Kvalvåg i nåværende Gjemnes kommune.
Lørdag 3. mai:
Gullet ankom Titran på Frøya. fiskebåtene og vaktsoldatene fra Jørstadmoen sendes heim. Gullet ble sendt med to større skøyter til Tromsø.
Lørdag 24. mai:
Krysseren "Enterprise" tar gullet til Plymouth, hvor det ankom 29. mai. Gullet sendes med spesialtog til London. alt gullet ble deponert i "Bank of England". siden ble det puljevis tatt med båt over Atlanterhavet til Canada. Bare 297 tjuekroners gullmynter gikk tapt på hele ferden, trolig fordi en kagge gikk i stykker på en engelsk båt.

RB Bakgrunn onsdag 19. april 2000