Toradertrioen frå Hallingdal - Knut Halvards - Honndalstausene - Sven Nyhus Kvartett
Fyrstesida - Sidebotn


HALLINGDAL KRAFTLAG

Då Toradertrioen i 1982 skuvde saman belgane for godt etterlet dei seg eit stort tomrom i durspel-Norge. Men spelemennene var heldigvis aktive kvar for seg. Yngstemann i trioen, Jostein Sørbøen, hadde alt markert seg som ein uvanleg dugande komponist. Dei to siste platene til Toradertrioen var sterkt prega av Sørbøenlåttane. Dei fleste hugsar nok reinlenderen "Uppatt og atté", polkaen "Mikkelsplassen" og masurkaen "Buk i mjålkebu´n".

Nytt kvalitetsrepertoar for durspel er ikkje kvardagskost, verken i dag eller den gongen, og Sørbøen-låttane vart fort reine landeplagene i durspelmiljøet. Jostein hadde mykje på hjarta denne tida. Låttane trilla og rann ut av toraderen i tide og utide. Og det var berre eit fåtal som var innspelt på plate då Toradertrioen sa takk for seg.

Oddvar Fingarsen, Martin Thue, Arne Sigurd Haugen og Jostein Sørbøen.(Foto: Ole Johs. Brye)

Ein ekte spelemann sit ikkje og rugar på eit slikt repertoar åleine. Oddvar Fingarsen, eks-Toradertrioen og attpåtil etterkvart også svoger, var naturleg å ty til når spelelysta vart for sterk. Oddvar var no fast medlem i Knut Halvards, eit anna populært gamaldansorkester i dalen. Og saman med Knut Halvards-kompet, Martin Thue og Arne Sigurd Haugen, vart det etter kvart mange trivelege spelkveldar med Sørbøen-låttar. Dei fleste komposisjonane var namnlause. Men karane visste råd.

Det har alltid vore grobotn for mykje kreativt og godt tullprat der spelemenn møtes. Nett på denne tida hadde kraftkommunane i Hallingdal slått saman dei kommunale e-verka i eit regionalt kraftforsyningsselskap, ja, tenk det, Hallingdal Kraftlag. Det var i lys av dette at "Fest i sikringsskåpet", "Jenta i trafokiosken", "Du kan kji danse med stolpesko", "Den ned-demnde moltemyré" og "Uti de små kilowatt-timer" vart til. Og gamaldansgruppa Hallingdal Kraftlag var eit faktum.

Alle fire var travelt opptekne med kvart sitt desse åra. Kraftlaget var difor eit overskotsføretak som livna til når karane hadde tid og anledning til å møtast.
Men alt i 1986 var dei fire saman i studio for fyrste gong, då Knut Halvards spelte inn "Slåttefest". Her er det to Sørbøen-låttar, polkaen "Kilevinken" og masurkaen "I Ørvønu´n".
Fyrst i 1989 vart det tid og høve til å satse på kompis-gruppa Hallingdal Kraftlag. Og mottakelsen i gamaldans-Norge vart overveldande. Plata "Til verket" selde godt, og vart nominert til Spellemannprisen. Radio- og TV-program sette ytterlegare fart i kraftlaget. I to-tre år var gruppa svært aktive og spelte mykje til dans og konsert rundt om i heile landet.

Etter ei lita pause bestemte karane seg for å starte turbinane igjen hausten 1994. Ikkje minst fordi Jostein Sørbøen hadde laga så mange nye, gode gamaldans-låttar som folket burde få høyre. Utgjeving nummer to, CD-plata "10 års sikring" med Hallingdal Kraftlag, kom ut i 1995.
Hausten 1996 er gruppa i full gang med å førebu ny innspeling.

Hallingdal Kraftlag ber alle abonnentar merka seg at gamaldansorkesteret no er åleine om namnet. Den lokale el-forsyninga fann det best å byte namn etter at dei i lengre tid vart nedringt av ymse arrangørar av festivalar, gamaldansfestar og toraderkurs.HALLINGDAL KRAFTLAG har hatt same besetning på begge innspelingane sine.
Jostein Sørbøen: Torader.
Oddvar Fingarsen: Torader, trekkspel og nyckelharpe.
Martin Thue: Bass.
Tore Løvgreen: Trekkspel, banjo etc.
Arne Sigurd Haugen: Gitar.


Utgjevingar med Hallingdal Kraftlag:

Dessutan er utgjeve notesamlinga: "30 durspelslåtar av Jostein Sørbøen"
Melodiförlaget AB, Pb. 7, S-64 600 GNESTA.

Gamaldansmusikken i Hallingdal kan du lesa meir om på denne sida.
Har du sett og lese nok? Har du lyst til å høyra musikk?
Musikalske smakebitari Real Audio


Hallingdal Kraftlag har e-mailadresse: spelemenn@broadpark.no


Sidetopp