HAVE VISIT THIS SITE SINCE MARCH 98

This page is last updated May 20,1999

Åkviksundet bru på internett er utarbeidet av Jan-Eirik Nilsskog og Øystein Wiggen, AS Anlegg. Kontakt angående presentasjon på internett rettes til nilsskog@online.no or a-anlegg@online.no Aakviksundet Bridge on internett is developed by Jan-Eirik Nilsskog and Øystein Wiggen, AS Anlegg. If there is questions about this site can you send e-mail to nilsskog@online.no or a-anlegg@online.no

AAKVIKSUNDET BRIDGE

ENTER HERE TO START

INFORMATION:

The Presentation about Aakviksundet Bridge is a independent project, developed by Jan-Eirik Nilsskog and Oystein Wiggen. We wish to present the project with a few pictures, and a short description.

INFORMASJON:

Presentasjonen om Raftsundet bru er et helt uavhengig prosjekt, utarbeidet av Jan-Eirik Nilsskog og Øystein Wiggen. Ønsket har vært og presentere prosjektet på en enkel måte med bilder, og en kort beskrivelse.

  E-mail:

a-anlegg@online.no

nilsskog@online.no

COMMENTS:

Write in my guestbook

Read my guestbook


Ó Nilsskog and Wiggen1999